Go to Top

Impressum

Skraćeni naziv: TIP PUTOVANJA – TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o.
Puni naziv: TIP PUTOVANJA – TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o. za turizam i trgovinu
Sjedište: Vončinina 2, 10000 ZAGREB
MBS: 080948904
OIB: 16520487009
VAT ID: HR16520487009
Direktor: Sanja Ferenčak
Članovi uprave: Filip Mijatović
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka:
PARTNER BANKA d.d. ZAGREB
Vončinina 2, 10000 ZAGREB
IBAN: HR22 2408 0021 1000 4317 6
SWIFT (BIC): PAZGHR2X